Viktig melding til våre nåværende og tidligere medlemmer

På grunn av utfordringer med overflytting av medlemsregister til Idrettsforbundet sin løsning, har vi sendt e-post til alle nåværende og tidligere medlemmer og andre som har hatt et kundeforhold i Klatrehallen. Vi beklager ulempen for enkelte.

  • Norges idrettsforbund har pålagt alle idrettslag å gå over til ett av tre godkjente medlemsregistre innen 31. des. Vi har valgt å bruke Idrettsforbundets løsning «KlubbAdmin», der alle medlemmer administrerer sine medlemskap gjennom «Min Idrett» - enten via nettsiden https://minidrett.nif.no/ eller med «Min Idrett» som app på mobiltelefon. «Min Idrett» på mobil gir deg tilgang til medlemskort, som alle heretter må vise om vi f.eks. vil ha rabatt i Klatrehallen.
  • Utfordringene med overflytting av vårt elektroniske system til KlubbAdmin gjør at vi ber alle medlemmer om å sjekke om opplysningene i Min Idrett er korrekte. F.eks. hindrer enkelte manglende opplysninger overflytting av en del personer. Logg inn på Min Idrett. Under «Medlemskap» på nettsiden eller menyen i appen skal medlemmer finne klubbens navn. Dersom du er medlem og ikke ser klubbens navn, ber vi om at du sender oss en epost (overflyttingen er ikke fullført enda, så vent noen dager). Opplys også når medlemskontingent sist ble betalt.
  • Vi avslutter nå all fakturering av klubbmedlemskap gjennom systemet Klatrehallen, og vil sende ut medlemskontingentkrav for 2017 på nyåret. 

I Min Idrett kan også familieforhold registreres, og det vil etter hvert gi oss mulighet for å tilby familiemedlemskap/-kontingent. Vi anbefaler derfor å ha oppdaterte familierelasjoner i Min Idrett.

Du kan lese mer om medlemsbetingelser og innmelding her.