Årsmøte i Orkla fjellsportklubb med underavdelinger

Tirsdag, 13 mars, 2018 - 18:00

Vi inviterer til årsmøter i Orkla fjellsportklubb, Orkla fjellsportklubb drift (Klatrehallen) og Orkla fjellsportklubb anlegg tirsdag 13. mars på møterom i Orklahallen (2.etg):

o          18.00 – 18.30: Anleggsavdelingen

o          18.30 – 19.15: Drift (Klatrehallen)

o          19.15 – 19.30: Pause/disp. tid

o          19.30 – 21.30: Klubben. Årsmelding for klubben blir ikke gjennomgått i detalj i møtet, men du finner den her.

Vanlige årsmøtesaker og orientering om bygging av Folkehelsesenter og hva dette har å si for Klatrehallen (under årsmøtet for klubben). Det blir servering av pizza og brus under årsmøtet til klubben.